Raspored programa

11:00 - VELIKA DVORANA

Svečano otvorenje 17. MONTE LIBRIĆA


17:00 - VELIKA DVORANA

Galerijica

MITOLOŠKA BIĆA ISTRE

Izložba učenika tehničke i likovne grupe OŠ Tone Peruška pod mentorstvom učiteljica Mirjane Konta i Natalie Carraro


17:30 - TERASA CIRCOLA

Maštolov

ORKO

Maštolovka: Sedina Cerovac


18:00 - VELIKA DVORANA

Autor iz daljine

Žarko Vučinić

Autor: Žarko Vučinić

Sudjeluju: Žarko Vučinić i Librica Iris


08:30 - VELIKA DVORANA


08:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

DIVOVI DOBRA SRCA

Voditeljice: studenice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli


09:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

DIV U ŠEŠIRU

Voditeljica: Jasmina Kosanović


09:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

DIVOVI DOBRA SRCA

Voditeljice: studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Priču čita školska knjižničarka Amadea Draguzet
 


10:30 - VELIKA DVORANA


10:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

TKO JE KRIV AKO DIV ZALUTA U CIRKUS

Voditeljica: Ines Marciuš Kruljac


10:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

DIVOVI DOBRA SRCA

Voditeljice: studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Priču čita školska knjižničarka Iva Petrović Poljak
 


11:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

NIŠTA STRAŠNO

Voditeljice: Ivana Đula i Milica Sinkauz 


11:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

TRAGOVIMA DIVOVA

Voditeljica: Tea Vujić


17:30 - TERASA CIRCOLA

Maštolov

DIVOVI

Maštolovka: Sedina Cerovac


18:00 - VELIKA DVORANA

Librofonia

ZIKA ZIKA MUZIKAAA!

Izvodi: Lucija Stanojević


08:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

HARRY POTTER

Voditelj: Vedran Bratušek


08:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

MACMOLIĆI S CRVENIM KAPICAMA

Voditeljice: studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli


09:00 - CIRCOLO, I. KAT

Più che una storia

ISTRIA MAGICA

Voditeljica: Petra B. Blašković


09:30 - VELIKA DVORANA


09:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

HALJINA ZA KRALJEVNU

Voditeljica: Tatjana Pokrajac - Papucci


09:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

MACMOLIĆI S CRVENIM KAPICAMA

Voditeljice: studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Priču čita školska knjižničarka Petra Demanuele
 


10:30 - CIRCOLO, I. KAT

Più che una storia

ISTRIA MAGICA

Voditeljica: Petra B. Blašković


10:30 - VELIKA DVORANA


10:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

MALA HRABROST ZAMIJENI STRAH

Voditelj: Dominik Vuković


10:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

MACMOLIĆI S CRVENIM KAPICAMA

Voditeljice: studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Priču čita školska knjižničarka Dušanka Đokanović
 


11:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

MIĆA ŠTORIJA O DIVIĆ-GRADU

Voditeljice: Tijana Živko i Matea Radolović, Gradska knjižnica i čitaonica Pula


17:30 - TERASA CIRCOLA

Maštolov

MACMOLIĆI

Maštolovka: Sedina Cerovac


18:00 - VELIKA DVORANA

Librofonia

KAKO JE IMRA POMIRILA INSTRUMENTE

Autori: Vibor Juhas, Tamara Lorencin

Izvode: učenici Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova
Sudjeluju: Tamara Lorencin, Vibor Juhas, Marta Beljan i Librica Iris
 


19:00 - VELIKA DVORANA

08:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

KABINET ČUDA

Sudjeluju: Sara Crvić, Danijela Novaković, Iva Vukalović i Antonia Kocijel (studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)


08:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

ŠTRIGE IDU NA LIBRIĆ

Voditeljice: studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 


09:30 - VELIKA DVORANA


09:30 - CIRCOLO, I. KAT

Più che una storia

ISTRIA MAGICA

Voditeljica: Petra B. Blašković


09:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

KABINET ČUDA

Sudjeluju: Sara Crvić, Danijela Novaković, Iva Vukalović i Antonia Kocijel (studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)


09:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

ŠTRIGE IDU NA LIBRIĆ

Voditeljice: studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u  Puli
Priču čita školska knjižničarka Željka Kondić Dabo
 


10:30 -

Più che una storia

ISTRIA MAGICA

Voditeljica: Petra B. Blašković


10:30 - VELIKA DVORANA


10:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

KABINET ČUDA

Sudjeluju: Sara Crvić, Danijela Novaković, Iva Vukalović i Antonia Kocijel (studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)


10:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

ŠTRIGE IDU NA LIBRIĆ

Voditeljice: studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Priču čita školska knjižničarka Biljana Matković
 


16:00 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA


17:30 - TERASA CIRCOLA

Maštolov

ŠTRIGE

Maštolovka: Sedina Cerovac


18:00 - VELIKA DVORANA


08:30 - VELIKA DVORANA


08:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

MALA MORSKA MITOLOGIJA

Voditelji: Neven Iveša i Gioconda Millotti


08:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

VILE S UČKE

Voditeljice: studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli


09:30 - VELIKA DVORANA


09:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

MALA MORSKA MITOLOGIJA

Voditelji: Neven Iveša i Gioconda Millotti


09:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

VILE S UČKE

Voditeljice: studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Priču čita školska knjižničarka Dragica Pršo


10:30 - VELIKA DVORANA


10:30 - OTVORENA SCENA

Radionice

VILINSKO KOLO

Voditeljica: Ana Salopek


10:30 - CIRCOLO, I. KAT

Radionice

VILE S UČKE

Voditeljice: studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Priču čita školska knjižničarka Patricia Percan Pamić
 


11:30 - VELIKA DVORANA


13:00 - VELIKA DVORANA

Dan za knjižničare

NAKLADA LJEVAK PREDSTAVLJA

Predstavlja: Emica Calogjera


17:30 - TERASA CIRCOLA

Maštolov

VILE I VILENJACI

Maštolovka: Sedina Cerovac


18:00 - VELIKA DVORANA

Librić teatrino

MOKOŠ - audiovizualni performans

Izvode: Vuk i Ptica (Domagoj Vuković i Ana Salopek)


10:00 - VELIKA DVORANA

Librić po našu

Izabela Bilić-Rovis: ČALENDAR I ČAKAVČICE

Autor: Izabela Bilić-Rovis

Sudjeluju: Izabela Bilić-Rovis, učenici OŠ Tone Peruška, polaznici Dječjeg vrtića Sunce Fažana i Librica Iris.


11:00 - VELIKA DVORANA

Librić teatrino

BESKRILCI U OBLACIMA

Izvodi: Dramski i plesni studio INK


17:30 - TERASA CIRCOLA

Maštolov

KRSNIK

Maštolovka: Sedina Cerovac


18:00 - VELIKA DVORANA

Librofonia

ČAROBNA FRULA UNPLUGGED

Izvodi: Studio glazbene kreativnosti Čarobna Frula


19:00 - VELIKA DVORANA

11:00 - VELIKA DVORANA

Più che una storia

RITORNO A ITACA

Izvodi: La Contrada - Teatro stabile di Trieste


17:30 - TERASA CIRCOLA

Maštolov

ZMAJEVI

Maštolovka: Sedina Cerovac


19:00 - VELIKA DVORANA