Izabela Bilić-Rovis

Izabela Bilić-Rovis

Izabela Bilić-Rovis rođena je 1969. godine u Puli. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu stekla je zvanje diplomirane ekonomistice, a na Pedagoškom fakultetu u Puli diplomirala je Predškolski odgoj s temom “Glina kao medij dječjeg stvaralaštva”. U svojem je životu, radu i stvaralaštvu posvećena djeci, a inspirirana je dječjom igrom, prirodom i zavičajem.

Deset godina vodila je program “Glinaonice”, dječje likovne radionice pri udruzi Legengrad te je surađivala s predškolskim, osnovnoškolskim i drugim ustanovama na području Istarske županije. Postavila je tridesetak izložbi dječjeg stvaralaštva u keramici.

Autorica je zavičajne zbirke pjesama za djecu „Čakavčice” ilustrirane fotografijama njezinih radova u keramici, zavičajnoga kalendara „Čalendar” kojeg su ilustrirala djeca, zbirke pjesama „Odgonetke” te dijalektalne zbirke pjesama za odrasle “Živa zipka”. Pjesme su joj objavljene u međunarodnom zborniku poezije za djecu.

Radi kao odgojiteljica u fažanskom Dječjem vrtiću Sunce. Članica je hrvatskoga keramičarskog udruženja Kerameikon te Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika. Najviše voli stvarati u ozračju svoga doma. Živi u Puli gdje je zajedno sa suprugom odgojila njihovo petoro djece.